Nya coronaviruset och covid-19

I januari 2020 kom den första rapporten om att viruset 2019-nCoV, som numera heter SARS-CoV-2, har nått Sverige. Sen dess har 961 fall bekräftats och två dödsfall. Coronaviruset orsakar sjukdomen covid-19, som orsakar besvär i luftvägarna.


Coronavirus SARS-CoV-2

Coronavirus. Foto: Alissa Eckert & Dan Higgins

Artikeln är uppdaterad 11 mars kl 09:45

SARS-CoV-2 är det officiella namnet på det nya coronaviruset som sprids just nu och ska inte förväxlas med sjukdomen covid-19, som orsakas av SARS-CoV-2. Sedan det första rapporterade fallet 20 december 2019 i Kina, har 157 000 smittats och 5800 bekräftade dödsfall. Ungefär hälften av de smittade har blivit friska.

Den 12 mars klassade Världshälsoorganisation WHO coronautbrottet som en pandemi.

Vad är coronavirus?

Coronavirus är samlingsnamnet för flera typer av virus som orsakar problem i luftvägarna; allt från lättare förkylningar till svår lunginflammation. SARS-CoV och MERS-CoV hör till de farligare varianterna och kan i sällsynta, men svåra fall leda till njursvikt och dödsfall.

De milda varianterna av coronaviruset är väldigt vanliga och de flesta infekteras någon gång i livet av ett coronavirus utan att de vet om det.

Det aktuella viruset, SARS-CoV-2,  är en ny variant av coronaviruset och har sitt ursprung i storstaden Wuhan i Hubeiprovinsen i Kina. Det första fallet rapporterades 20 december 2019.

Symtom

Personer som smittats med det nya coronaviruset, SARS-CoV-2, uppvisar liknande symtom som vid andra luftvägssjukdomar (influensa och förkylning).

 • Feber
 • Hosta
 • Halsont
 • Bröstsmärtor
 • Andfåddhet
 • Andningssvårigheter
 • Akuta problem med luftvägarna

I vissa fall kan smittade personer drabbas av njursvikt.

Majoriteten av de smittade blir lindrigt sjuka, medan ett fåtal blir allvarligt sjuka och kan dö.

Behandling

I dagsläget finns inget medicin eller vaccin mot nya coronaviruset. Behandlingen syftar istället till att lindra symtomen.

Inkubationstid

Inkubationstiden är den tid det tar för sjukdomen att bryta ut från smittotillfället. För SARS-CoV-2 är inkubationstiden mellan 2-14 dagar.

Riskgrupper

I dagsläget vet man inte exakt vilka grupper som är extra utsatta för svår infektion. Men baserat på statistik från Kina så är äldre personer överrepresenterade, i synnerhet de med hjärt- kärlsjukdom, diabetes, kronisk lungsjukdom och högt blodtryck. Dock är det fortfarande väldigt få i denna grupp som drabbas av svåra komplikationer.

Så sprids SARS-CoV-2

Viruset sprids via hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Enligt Världshälsoorganisation, WHO, sprider en smittad person viruset vidare till mellan 1,5 – 3,4 andra personer. Detta kan jämföras med 2,4 personer för SARS och 1,7 personer för ett vanligt influensavirus.

Viruset sprids inte genom paket och postförsändelser.

Så skyddar du dig mot coronaviruset

Det finns mycket du kan göra själv för att inte bli smittad. Genom att följa nedanstående råd ser du även till att minska smittspridningen.

 • Tvätta händerna regelbundet med tvål, komplettera gärna med handsprit.
 • Nys och hosta i armvecket. Använd gärna pappersnäsduk som du omedelbart slänger.
 • Undvik att röra ansiktet om händerna inte är rena.
 • Undvik nära kontakt med personer som är sjuka.
 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Gör inga onödiga utlandsresor. Riskområden är Kina (med undantag för Hongkong och Macao), Sydkorea, Iran och Italien (främst norra delarna).

Du som varit utomlands

Om du varit i ett område med pågående smittspridning de senaste 14 dagarna och uppvisar symtom, ska du ringa 1177 (Vårdguiden) för rådgivning.