Coronavirus

Coronavirus är ett namn på flera olika virus som tillhör samma virusfamilj. Vissa coronavirus kan ge symptom som förkylning, medan andra coronavirus kan ge allvarliga och samhällsfarliga sjukdomar så som SARS-CoV och MERS-CoV.


Coronavirus

Coronavirus i lungan.

 

Läs mer om det aktuella utbrottet av nya coronaviruset, SARS-CoV-19, som först upptäcktes december 2019 i Kina.

Finns många olika coronavirus 

Det finns många virus som tillhör Coronavirus-familjen. Sex av dessa virus kan smitta människan, men de flera coronavirus finns hos olika djur.

Vissa av de coronavirus som smittar människan är väldigt vanliga och orsakar bara en vanlig förkylning. Men det finns också allvarliga och farligare coronavirus som kan ge SARS-CoV eller MERS-CoV.

Smittar som en förkylning

Coronavirus tros smitta genom direkt kontakt och via luften vid nysningar och hosta.

För att undvika att smittas ska du vara noga med din handhygien och att inte röra med dina händer i ditt ansikte eller i dina ögon.

Symptom för coronavirus

SARS-CoV

SARS-CoV ger luftvägsinfektion med symptom som feber, hosta och andningssvårigheter. SARS-CoV kan även i vissa fall orsaka njursvikt. Inkubationstiden är ungefär två till tio dygn.

MERS-CoV

Det tar ungefär sju till tio dagar för sjukdomen att utvecklas från det att du har blivit smittad. MERS-CoV leder ofta till luftvägsinfektion som ger symptom så som feber, hosta och andningssvårigheter. MERS-CoV kan även i vissa fall orsaka njursvikt.

Övriga milda coronavirus

Milda coronavirus är väldigt vanliga och de flesta människor drabbas någon gång i livet av ett coronavirus utan att de vet om det. Vanliga symptom är feber, hosta, ont i halsen och övriga förkylningssymptom.

I vissa få fall kan även milda coronavirus orsaka luftvägsinfektion hos de som har nedsatt immunförsvar.

Behandling

Det finns ingen behandling för coronaviruset, utan behandlingen är fokuserad på att lindra och ta bort symptomen som uppstår.