Fakta

SARS – en samhällsfarlig smitta

År 2003 upptäcktes en ny sjukdom som inte har varit känd sedan tidigare, den kom att kallas för SARS och är som en smittsam lunginflammation.

Coronavirus

SARS-CoV och MERS-CoV är farliga virus som tillhör samma familj: Coronavirus

Nya coronaviruset och covid-19

I januari 2020 kom den första rapporten om att viruset 2019-nCoV, som numera heter SARS-CoV-2, har nått Sverige. Sen dess har 961 fall bekräftats och två dödsfall. Coronaviruset orsakar sjukdomen covid-19, som orsakar besvär i luftvägarna.