SARS – en samhällsfarlig smitta

År 2003 upptäcktes en ny sjukdom som inte har varit känd sedan tidigare, den kom att kallas för SARS och är som en smittsam lunginflammation.


Sars

Ett nytt virus

SARS står för Svår Akut Respiratorisk Sjukdom. Tidigare kallades den för SAL, efter Svår Akut Lunginfektion. SARS klassas som allvarlig allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom.

När sarsepidemin bröt ut hittades ett nytt virus i familjen av Coronavirus. Du blir smittad av viruset om du är i direkt närkontakt med en virusbärare.

Det har därför varit vanligast att vårdpersonal och familjemedlemmar till den sjuka själva har fått SARS. Det fanns en oro från början att SARS var en luftburen sjukdom, men detta har man senare kunnat bevisa att det inte var.

Det finns inga egentliga bevis för vad som gett upphov till smittan men troligtvis rör det sig om att smittan överförts till människor från vilda djur. Palmmården är ett djur som misstänks vara källan till SARS.

Symptom för SARS

Symptomen för SARS är feber över 38 grader, hosta och andfåddhet. Men det finns även fall där det visat sig att aptitlöshet, muskelvärk och huvudvärk varit symptom kopplade till SARS.

SARS har kommit i flera utbrott och i ett av dem fanns det personer som även fick diarré.

Behandling

Det finns ingen behandling som botar SARS utan behandlingen riktas mot att lindra de symptom som uppstår. Ofta krävs intensivvård och respiratorbehandling (konstgjord andning).

Tillfrisknande och dödlighet

Om äldre personer redan har en sjukdom får SARS är dödligheten 50 procent. Men får en person som är ung, och i övrigt frisk, SARS är riskerna mycket låga.

SARS är med andra ord en sjukdom som är farlig för äldre och sjuka, men inte för unga och friska.

Så förebyggs spridning

För att förebygga och undvika spridningen av SARS är det viktigt att inte smittan förs in i landet. Blir någon sjuk med symptom som liknar SARS är det mycket viktigt att personen sätts i karantän, blir isolerad, och inte sitter i ett väntrum eller på en akutmottagning.

Det är även viktigt att ställa snabb diagnos för att personen inte ska föra smittan vidare.

En patient som misstänks ha SARS måste tas in direkt på en infektionsklinik. Alla prover som tas av en patient som har SARS måste hanteras på ett mycket säkert sätt så att smittan inte sprids den vägen.

Barriärvård

Om det finns risk för smitta av SARS är det viktigt att vårdpersonalen använder en så kallad barriärvård. Det innebär att personalen har rock, handskar och munskydd för att inte bli smittade och föra smittan vidare till andra patienter.